KURS ZA MEĐUNARODNE INSPEKTORE ZAVARIVANJA – IWI C

Project Detail

Imajući u vidu sve veće zahteve privrede za stručnim osobljem obrazovanim po svetskim standardima, pozivamo sve zainteresovane na:

KURS ZA MEĐUNARODNE INSPEKTORE ZAVARIVANJA – IWI C

čije je održavanje predviđeno od 05.10.2023. do 28.10.2023.g

Cena kurseva: Na upit izražena u EUR, u dinarskoj protivvrednosti na dan placanja po srednjem kursu NBS, bez PDV. Vrednost PDV je 20%. U cenu su ukljucena predavanja, vežbe i udžbenicki materijal. Postoji mogućnost plaćanja u više rata. Za studente i više kandidata odobravamo specijalan popust.
Izdavanje diplome se posebno plaća DUZS-CertPers – ovlašcenom nacionalnom telu za obrazovanje kadrova u zavarivanju (ANB) po ceni 440€ u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po kursu NBS, bez PDV. Vrednost PDV je 20%. Svaki polaznik na pocetku kursa sklapa ugovor sa DUZS-CertPersom.

Uloga inspektora zavarivanja se često meša sa ulogom koordinatora u zavarivanju, ali suštinska razlika je u tome da inspektor ima moć da zaustavi radove ili da pozove na hitnu korektivnu akciju radi razrešenja problema kvaliteta.
Uloga inspektora počinje znatno pre početka zavarivanja (pri prijemu osnovnog materiiala), nastavlja se tokom operacija zavarivanja, uključuje aktivnosti i kada se kompletira zavarivanje, a završava se kada se rezultati inspekcije daju na odgovarajući način.
Inspektor je stalno odgovoran za izradu dokumenata koji obezbeđuju praćenje aktivnosti izrade.
Zadaci inspektora zavarivanja obuhvataju interpretaciju crteža i specifikacija, verifikaciju procedura i kvalifikacije zavarivača ili operatera zavarivanja, izbor uzoraka za ispitivanje iz proizvodnje, verifikaciju rezultata ispitivanja,pripremu i čuvanje izveštaja kao i proveru korektne primene IBR metoda.

Pre početka kursa, neophodno je da kandidati imaju diplome o prethodno završenom kursu za IWE/EWE ili IWT/EWT.

Organizacije i pojedinci zaintresovani za učešce na kursu treba da pošalju prijavu e-mejlom ili poštom na adrese:
Institut GOŠA, Beograd, Milana Rakica 35 ili Institut GOŠA, Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 43, gde će se održavati kurs.

Za bliže informacije kontaktirati:
milan.prokolab@institutgosa.rs; 0648389826 –Milan Prokolab,dipl.maš.inž.,IWE. i
katarina.jovicic@institutgosa.rs 064/8389032 – Katarina Jovičić Bubalo, dipl.inž.teh., IWE

PREUZMITE FORMULAR