SR EN

Osnovni podaci o Institutu Goša d.o.o.

Institut Goša d.o.o. je registrovan za obavljanje naučno istraživačkih i razvojnih poslova.

Tekući račun:

160 – 53260 – 55

Banka Intesa a.d.

PIB: 100034634, obveznik PDV

Matični broj: 07264534

Šifra delatnosti: 7219

Registarski broj: 02207264534

Adresa: Milana Rakića 35, 11000 Beograd

Telefon: 011/2413-332, 2421-146

Telefon/Faks: 011/2410-977

Adresa: Prvog srpskog ustanka 202, 11420 Smederevska Palanka, email: institutgosasp@gmail.com

Telefon: 026/319 043, 314 044

Telefon/Faks: 026/314-767

E-mail adrese: office@institutgosa.rs , direktor@institutgosa.rs

Web adresa: www.institutgosa.rs