SR EN

Misija i vizija

Misija

Misija Instituta Goša je istraživanje i razvoj tehnologija i usluga za potrebe privrede u skladu sa međunarodnim strandardima, uz stalno školovanje kadrova za potrebe nauke i privrede u oblasti tehničko tehnoloških i prirodnih nauka, unapređenje naučne baze i uvećanje dobrobiti zajednice. 
Opredeljenje Instituta Goša je da, kompetentnim i stručnim nastupom na tržištu, svojim korisnicima pruža usluge stabilnog i prepoznatljivog kvaliteta, uz istovremeno praćenje i prepoznavanje zahteva privrede i izazova nauke i reagovanje na promene .


Vizija

Vizija Instituta Goša je:

  • da bude društveno koristan, odgovoran i profitabilan institut,
  • da bude povezan sa evropskim partnerima, konkurentan i sa značajnim uticajem u regionu, poznat kao pouzdan partner domaćim i stranim kompanijama,
  • da postane međunarodno prepoznatljiv u domenu svoje delatnosti,
  • da razvija inovativne tehnologije kroz visokokvalitetna istraživanja i da ih implementira u indusriju,
  • da razvija nove modele istraživanja, obrazovanja i inovacije u domenu akademskih i industrijskih istraživanja,
  • da promoviše visoke tehnologije na nacionalnom i međunarodnom planu i
  • da bude u društvu najboljih.