Certification body

Sertifikaciono telo je akreditovano prema standardu SRPS ISO/IEC 17024: 2012 za poslove
sertifikacije osoblja u zavarivanju: sertifikat 17024

 Zavarivači

 Lemioci

 Zavarivači termoplastičnih materijala

Operateri zavarivanja Obim akreditacije sertifikacionog tela

Kontakt osoba:
Zlatan Milutinović, dipl.inž.met., IWE
Tel: 064/8389003
mail: zlatan.milutinovic@institutgosa.rs

Izjava o nepristrasnosti – izjava o nepristrasnosti