Završna konferencija u okviru Projekta „Zavarivanjem do sigurnog posla i budućnosti za mlade“

Project Detail

U okviru Projekta „Zavarivanjem do sigurnog posla i budućnosti za mlade“, koji se sprovodi u organizaciji Udruženja građana Šansa i Instituta Goša, a preko Javnog konkursa za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih, koje finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije, realizovana je Završna konferencija u prostorijama Svečane sale Opštine Smederevska Palanka. U okviru iste podeljeni su sertifikati polaznicima obuke za MAG tip zavarivanja. Ministarstvo turizma i omladine prepoznalo je potrebe mladih za zapošljavanjem i za stručnim usavršavanjem, a kako su zavarivači veoma traženi na tržištu rada ova obuka i jeste put ka brzom zaposlenju.

Od 40 polaznika, koliko je završilo obuku, mnogi od njih su već zasnovali radni odnos, što je zapravo i bio cilj ovog projekta. Do sada su održana četiri ovakva projekta, uključujući i ovaj, na kojima je obuku završilo 160 ljudi ukupno. Ovo je samo još jedan pokazatelj da Vlada Republike Srbije podržava zapošljavanje mladih i da podstiče njihovo bolje pozicioniranje na tržištu rada. Zahvaljujemo se našim partnerima na projektu – Udruženju građana Šansa, sa kojima smo kroz dosadašnja četiri projekta ostvarili vrhunsku profesionalnu saradnju, kao i Opštini Smederevska Palanka koja nastavlja da pruža podršku ovakvim i sličnim projektima koji za cilj imaju unapređenje položaja mladih, za njihovo osnaživanje i napredovanje, kako na ličnom, tako i na profesionalnom nivou, a posebno se zahvaljujemo Ministarstvu turizma i omladine koje je prepoznalo potrebe mladih ljudi i podržalo ovaj projekat i viziju.