Nova sansa za mlade

Project Detail

У оквиру Пројекта „НОВА ШАНСА ЗА МЛАДЕ“,
које реализује Удружење грађана „Шанса“
у партнерству са Институтом Гоша д.о.о.,
а преко јавног конкурса за стимулисање
различитих облика запошљавања,
самозапошљавања и предузетништва
младих, које финансира Министарство
омладине и спорта Републике Србије,
организује се КОНКУРС:“Позивају се сви млади од 18 до 30 година,
заинтересовани да учествују у СТРУЧНОМ
ОСПОСОБЉАВАЊУ НА ВРШЕЊУ ПОСЛА
„ЗАВАРИВАЧ“, које ће се реализовати у
трајању од 200 школских часова у
Институту Гоша, у Смедеревској Паланци.

Своју пријаву која обухвата радну
биографију (ЦВ) и мотивационо писмо
проследити на мејл адресу удружења
sansaoffice@gmаil.com, најкасније до поноћи
12.12.2019. Уз пријаву навести и потребну
величину обуће и одеће, тј. радног
одела.

Напомињемо да ће сви кандидати који
успешно заврше обуку имати на
располагању логистичку помоћ нашег
удружења при успостављању контакта и
обезбеђивању интервјуа код
потенцијалних послодаваца из ове
области у нашој земљи. Иако је пожељно
имати одређено искуство из металске
струке, исто није и нужно. ОБУКА ЗА
ПОЛАЗНИКЕ ЈЕ БЕСПЛАТНА. ОБЕЗБЕЂЕНИ СУ
ТАКОЂЕ И БЕСПЛАТАН СМЕШТАЈ И ИСХРАНА ЗА
СВЕ ПОЛАЗНИКЕ ТОКОМ ОБУКЕ, КАО И ПРЕВОЗ
ДО МЕСТА СПРОВОЂЕЊА ОБУКЕ.

ПО ЗАВРШЕТКУ ОБУКЕ КАНДИДАТИ ИМАЈУ
ОБАВЕЗУ ДА РАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
НАЈМАЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ, ИЛИ ДА У РОКУ ОД
НАЈМАЊЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ БУДУ ПРИЈАВЉЕНИ И
ЕВИДЕНТИРАНИ У НАЦИОНАЛНОЈ СЛУЖБИ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ. У СКЛАДУ СА ТИМ СА
ИЗАБРАНИМ КАНДИДАТИМА ЋЕ ПРЕ ПОЧЕТКА
ИЗВОЂЕЊА ОБУКЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О
МЕЂУСОБНИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА.