Kurs za međunarodne inspektore zavarivanja -IWI C

Project Detail

Imajući u vidu sve veće zahteve privrede za stručnim osobljem obrazovanim po svetskim standardima, pozivamo sve zainteresovane na Kurs za međunarodne inspektore zavarivanja -IWI C čije je održavanje predviđeno od 24.09.2020. do 24.10.2020.g
Kurs se održava u skladu sa IIW Uputstvom br Doc. IAB-001r10 – 19 i IAB-041r3-08 – IWIP. Ukupna cena je dinarska protivrednost od 1.340,00 EUR (od toga 900,00 EUR.za kurs- Institut Goša i 440,00 EUR. za polaganje ispita i izdavanje diploma- DUZS) bez PDV, kojom je obuhvaćeno pohađanje nastave i vežbi, potrebna literatura, polaganje ispita i izdavanje diplome.
Uloga inspektora zavarivanja se često meša sa ulogom koordinatora u zavarivanju, ali suštinska razlika je u tome da inspektor ima moć da zaustavi radove ili da pozove na hitnu korektivnu akciju radi razrešenja problema kvaliteta.
Uloga inspektora počinje znatno pre početka zavarivanja (pri prijemu osnovnog materiiala), nastavlja se tokom operacija zavarivanja, uključuje aktivnosti i kada se kompletira zavarivanje, a završava se kada se rezultati inspekcije daju na odgovarajući način.
Inspektor je stalno odgovoran za izradu dokumenata koji obezbeđuju praćenje aktivnosti izrade.
Zadaci inspektora zavarivanja obuhvataju interpretaciju crteža i specifikacija, verifikaciju procedura i kvalifikacije zavarivača ili operatera zavarivanja, izbor uzoraka za ispitivanje iz proizvodnje, verifikaciju rezultata ispitivanja,pripremu i čuvanje izveštaja kao i proveru korektne primene IBR metoda.
*Program kursa u prilogu
Pre početka kursa, neophodno je da kandidati imaju diplome o prethodno završenom kursu za IWE/EWE ili IWT/EWT
Za bliže informacije kontaktirati
milan.prokolab@institutgosa.rs; 0648389826 –Milan Prokolab,dipl.maš.inž.,IWE.
katarina.jovicic@institutgosa.rs; 0648389032 –Katarina Jovičić Bubalo,dipl.inž.teh.,IWE

Prijava