Institut Gosa

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Povećati slova
 • Default font size
 • povećavanje slova
 • Latinica
 • English

Hemijska laboratorija

Elektronska pošta Štampa PDF

Hemijska laboratorija obavlja ispitivanja:

 1. hemijski sastav
  • gvozđa i čelika,
  • aluminijumskih legura i
  • bakarnih legura

Metodama sa razaranjem prema i internim standardima;

 • Ispitivanje reakcije na vatru
 • protivpožarna ispitivanja materijala koji se ugrađuju u putničke vagone prema metodama međunarodne železničke Unije (UIC 564-2VE);

Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Laboratorijsko ocenjivanje karakteristika pri horizontalnom gorenju malih uzoraka izloženih malom plamenu SRPS EN ISO 3582:2011Ispitivanja pod tačkama su akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 (pregled sertifikata - ovde). Pored klasične laboratorijske opreme, laboratorija poseduje spektrofotometar i IR - aparat za određivanje ugljenika i sumpora u gvozđu i čeliku. Laboratorija je član Komiteta za Međulaboratorijska ispitivanja materijala. Hemijska laboratorija Institita Goša redovno učestvuje u međulaboratorijskim uporednim ispitivanjima.

 

Hemijski sastav | Čelika i gvožđa | Bakra i legure bakra | Aluminijuma i legure aluminijuma | Nemetalni materijali za enterijere putničkih vagona

Hemijski sastav

Čelika i gvožđa

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

1 Određivanje sadržaja ugljenika i sumpora metodom IR spektroskopije GS-DT-001
2 Određivanje sadržaja silicijuma od 0.1-1% spektrofotometrijska metoda GS-DT-020
3 Odre đivanje sadržaja silicijuma od 1.0-2.5% spektrofotometrijska metoda GS-DT-021
4 Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda SRPS C.A1.047:1991
5 Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda po Smith-u GS-DT-031
6 Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda po Volhard-u SRPS C.A1.054:1991
7 Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda po Volhard-u GS-DT-030
8 Određivanje sadržaja mangana spektrofotometrijska metoda SRPS C.A1.055:1986
9 Određivanje sadržaja mangana spektrofotometrijska metoda GS-DT-032
10 Određivanje sadržaja hroma volumetrijska metoda GS-DT-040
11 Određivanje sadržaja hroma spektrofotometrijske metoda GS-DT-041
12 Određivanje sadržaja nikla od 0.1-4% sa dimetil glioksimom spektrofotometrijska metoda SRPS C.A1.063:1988
13 Određivanje sadržaja nikla od 0.2-10.00% spektrofotometrijska metoda GS-DT-051
14 Određivanje sadržaja nikla od 10.00-20.00% spektrofotometrijska metoda GS-DT-052
15 Određivanje sadržaja nikla gravimetrijska metoda GS-DT-050
16 Određivanje sadržaja fosfora spektrofotometrijska metoda SRPS C.A1.056:1986
GS-DT-060
17 Određivanje sadržaja molibdena spektrofotometrijska metoda GS-DT-070
18 Određivanje sadržaja vanadijuma volumetrijska metoda po Filips-u GS-DT-080
19 Određivanje sadržaja bakra spektrofotometrijska metoda SRPS C.A1.060:1991
GS-DT-101
20 Određivanje sadržaja volframa gravimetrijska metoda SRPS C.A1.065:1991
GS-DT-110

Bakra i legure bakra

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

1 Određivanje sadržaja kalaja gravimetrijska metoda SRPS C.A1.166:1978
GS-DT-200

Aluminijuma i legure aluminijuma

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

1 Određivanje sadržaja silicijuma
Gravimetrijska metoda po Otis-Handy
GS-DT-300
2 Određivanje sadržaja silicijuma
gravimetrijska metoda po Regelsberger-u
GS-DT-301
3 Određivanje sadržaja magnezijuma komleksometrijska metoda GS-DT-310
4 Određivanje sadržaja mangana volumetrijska metoda GS-DT-330
5 Određivanje sadržaja gvožđa volumetrijska metoda GS-DT-340

Nemetalni materijali za enterijere putničkih vagona

Vrsta ispitivanja

Metoda ispitivanja

1 Određivanje reakcije na vatru čvrstih netermoplastičnih materijala UIC-Kodex 564-2, VE.
2 Određivanje reakcije na vatru tekstila UIC-Kodex 564-2 VE.
3 Određivanje reakcije na vatru zaptivki od gume za vrata i prozore UIC-Kodex 564-2 VE.
4 Određivanje reakcije na vatru penastih materijala UIC-Kodex 564-2 VE.
5 Ispitivanje zapaljivosti plastičnih masa i gume sa ćelijama pene SRPS Z.C8.027:1980
6 Određivanje reakcije na vatru električnih kablova UIC-Kodex 564-2 VE.
7 Određivanje reakcije na vatru gumenog svitka za prelaznice UIC-Kodex 564-2 VE.
8 Određivanje reakcije na vatru krutih termoplastičnih materijala UIC-Kodex 564-2 VE.
9 Određivanje reakcije na vatru obloga poda UIC-Kodex 564-2 VE.
10 Određivanje ponašanja na gorenje sedišta UIC-Kodex 564-2 VE.

Hemijski sastav | Čelika i gvožđa | Bakra i legure bakra | Aluminijuma i legure aluminijuma | Nemetalni materijali za enterijere putničkih vagona |

 
Za sva pitanja i ponude možete se obratiti na kontakt
Snežana Vlajić, dipl.inž.tehn., rukovodilac Hemijske laboratorije
 

Kalendar

Maj 2019
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2