Institut Gosa

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Povećati slova
 • Default font size
 • povećavanje slova
 • Latinica
 • English
Naučno - istraživačka delatnost

Naučno-istraživačka delatnost

Elektronska pošta Štampa PDF

Institut Goša d.o.o. je istraživačko-razvojni institut, koji je akreditaciju dobio kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj 2007. godine. Osnovna delatnost Instituta je istraživanje i razvoj u oblasti tehničko-tehnoloških nauka.

Od svog osnivanja (1978. godine, u okviru SOUR-a Goša) Institut Goša se bavi multidisciplinarnim istraživanjima. Posebno značajan period za razvoj Instituta je posle 2003.godine kada se sve više okreće naučno-istraživačkoj delatnosti.

Osnovne oblasti istraživanja su:

Zavarivanje | Materijali | Korozija | Elektronika | Energetska efikasnost, obnovljive i alternativne izvore energije | Dijagnostika i modeliranje strujnih procesa | Istraživanje u oblasti zaštite kulturne baštine | Nedestruktivne metode ispitivanja materijala i procesa | Savremene metode dijagnostikovanja i održavanje tehničkih sistema | Razvoj i usavršavanje tehnologije i opreme | Konsalting, dizajn i transfer tehnologfija |

1. Zavarivanje

 • istraživanje u oblasti novih tehnologija zavarivanja i njihova kvalifikacija,
 • primena novih tehnologija zavarivanja,
 • projektovanje varijantnih konstrukcijskih rešenja zavarenih spojeva,
 • istraživanje metoda optimizacije tehnoloških i konstrukcijskih parametara radi obezbeđenja kvaliteta zavarenih konstrukcija u izradi i eksploataciji,
 • istraživanje eksploatacijskih otkaza zavarenih konstrukcija,
 • unapređenje postupaka procene veka konstrukcije i razvoj novih metoda revitalizacija zavarivanjem i navarivanjem

Vrh strane / Top

2. Materijali

 • fizika čvrstog stanja
 • fizika materijala
 • sinteza i modifikacija neorganskih nano materijala
 • karakterizacija novih materijala raznim fizičkohemijskim metodama: strukturna, magnetna dielektrična itd.
 • istraživanje i razvoj noseće strukture i procena materijala elemenata pasivne sigurnosti šinskih vozila

Vrh strane / Top

3. Korozija

 • istraživanja korozionog ponašanja materijala ili zaštite u eksploataciji
 • projektovanje i kontrola zaštite od korozije prevlakama
 • koroziona ispitivanja,
 • ispitivanje antikorozione zaštite čeličnih površina, cevovoda, rezervoara itd.
 • istraživanje u oblasti katodne zaštite

Vrh strane / Top

4. Elektronika

 • istraživanja u oblasti filtara sa površinskim akustičkim talasima i njihova primena u telekomunikacijama i senzorima

Vrh strane / Top

5. Energetska efikasnost, obnovljive i alternativne izvore energije

 • racionalno korišćenje energije
 • istraživanje u oblasti kombinovanih vetar-solarnog sistema
 • solarni termalni moduli
 • istarživanja alternativnih izvora energije
 • fotonaponska konverzija sunčeve energije-solarni moduli i paneli

Vrh strane / Top

6. Dijagnostika i modeliranje strujnih procesa

 • merenje brzine i protoka strujanja klasičnim i laserskim metodama
 • vizualizacija strujanja
 • modeliranje strujnih procesa
 • modelska ispitivanja

Vrh strane / Top

7. Istraživanje u oblasti zaštite kulturne baštine

 • dijagnostika materijala predmeta kulturne baštine
 • metodološka razrada naučnih multudusciplinarnih istraživanja primene 3D laserskog skeniranja u arheologiji
 • formulisanje paradigme arheološkog prostora
 • ispitivanje uticaja emisije štetnih materija i procena degradacije materijala predmeta kulturne baštine

Vrh strane / Top

8. Nedestruktivne metode ispitivanja materijala i procesa

 • termografija
 • razvoj i primenu optičkih, laserskih metoda za ispitivanje fluida, ispitivanje naponskog stanja materijala i konstrukcija (holografska interferometrija, polariskopija, šliren metoda, metoda senke).

Vrh strane / Top

9. Savremene metode dijagnostikovanja i održavanje tehničkih sistema

 • optimizacija i razvoj novih tehnologija i tehničkih sistema
 • integrisani dijagnostički probabilistički sistemi

Vrh strane / Top

10. Razvoj i usavršavanje tehnologije i opreme za:

 • termoenergetska i hidroenergetska postrojenja
 • posuda pod pritiskom
 • oprema u hemijskoj, naftnoj i petrohemiskoj industriji
 • rudarskih mašina i opreme
 • građevinskih konstrukcija
 • gstalih mašinskih konstrukcija

Vrh strane / Top

12. Konsalting, dizajn i transfer tehnologfija

Kalendar

Novembar 2018
P U S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
You are here Naučno - istraživačka delatnost