Institut Gosa

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Povećati slova
  • Default font size
  • povećavanje slova
  • Latinica
  • English
Istorijat

Istorijat

Elektronska pošta Štampa PDF

1956.godine - U tadašnjem preduzeću "Goša" u Smederevskoj Palanci , formirane su prve celine za organizovano bavljenje razvojem proizvoda, razvojem zavarivanja, ispitivanjem i kontrolom i koje se smatraju pretečom današnjeg Instituta Goša d.o.o.

1956.godine - Odlukom Vlade NR Srbije 1956.godine, osnovan je Zavod za obrazovanje rukovodećih kadrova u privredi sa sedištem u Beogradu, koji je desetak godina kasnije promenio naziv u Institut za organizaciju rada i automatizaciju poslovanja - "Organomatik". Studije i elaborat i koji su rađeni u Institutu Organomatik, doživeli su svoju potpunu implementaciju. Pomenuti Zavod predstavlja pravnog predhodnika Instituta Goša d.o.o

1976.godine - SOUR Industrija Goša i njene proizvodne celine formirale su funkcije od zajedničkog interesa među kojima je formirana i razvojna celina pod imenom Institut Goša.

1978.godine - u okviru SOUR Industrije   Goša, osnovana je RO Institut Goša, kao posebna radna organizacija, koja predstavlja drugog pravnog predhodnika Instituta Goša d.o.o. Od svog osnivanja 1978.godine kao samostalne celine Institut Goša je radio isključivo za potrebe fabrika iz poslovnog sistema Goša. Njegov zadatak je prvenstveno bio, da pruža programsku podršku poslovnim funkcijama Goša i specificne usluge proizvodnim celinama u sastavu Holdinga ali i da kompetentno i stručno nastupa na tržistu, prateći događaje i reagujući na promene u okruženju.

1980.godine - Institut Goša iz Smederevske Palnke se integrisao sa Institutom "Organomatik" iz Beograda u naučno-istraživačku ustanovu Goša Institut.

1995.godine - RO Institut Goša promenila je naziv u društveno preduzeće Institut Goša, da bi se zatim, pod istim nazivom, ali sa organizacion om formo m kao društvo sa ograničenom odgovornošću konstituisao i registrovao kod nadležnog suda sa sedištem u Beogradu. Ovako koncipiran Institut je zadovoljavao sve potrebe sistema Goša i eksternih korisnika usluga sve do kraja devedesetih godina, odnosno do dekomponovanja sistema Goša, od kada Institut Goša uspešno stiče svoje pozicije potpuno samostalno na tržištu.

2005.godine - Današnji Institut Goša d.o.o. saglasno zakonskim propisima je registrovan ( preveden) kod Agencije za privredne registre rešenjem od 14.07.2005.godine.

2007.godine - Institut Goša d.o.o. je akreditovan kod Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao istraživačko-razvojni institut za obavljanje naučno istraživačke delatnosti od opšteg interesa u oblasti tehničko-tehnoloških nauka: hemija, fizička hemija, mašinstvo i elektrotehnika.

2011. godine - U Kladovu je osnovan Centar za promociju novih tehnologija,  kao organizaciona celina Instituta Goša d.o.o.

Kalendar

Maj 2019
P U S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
You are here Istorijat